search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Deminor heropent aanmelding voor het indienen van claims bij het Madoff Victim Fund nl

SHARE

Gezien de verlenging van de deadline van het Madoff Victim Fund voor het indienen van claims tot 30 april 2014, biedt Deminor beleggers die nog geen actie hebben ondernomen de kans zich alsnog aan te melden bij Deminor. Aanmelden is mogelijk tot en met 20 maart 2014.

Tot op heden hebben zo’n 4000 investeerders een beroep gedaan op de diensten van Deminor met betrekking tot het indienen van een claim bij het Madoff Victim Fund. Deminor had 10 januari 2014 als uiterste termijn gegeven voor investeerders om met Deminor een contract te sluiten voor het indienen van een vordering. Aangezien het Madoff Victim Fund haar deadline voor het indienen van vorderingen van 28 februari jl. heeft verlengd tot 30 april 2014, heeft Deminor de mogelijkheid tot aanmelden heropend. Om gebruik te maken van de diensten van Deminor met betrekking tot het indienen van een vordering bij het Madoff Victim Fund, dienen investeerders ten laatste op 20 maart 2014 een contract te sluiten met Deminor en uiterlijk op 31 maart 2014 alle ondersteunende documenten aan te leveren.

 

Deminor

Geschreven op 28 februari 2014 door

Deminor

Deminor helps businesses and investors monetise legal claims.

Verder lezen

Nieuwsbrief

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft bevestigd dat de staatsgarantie in het Arco dossier strijdig is met het Europese recht

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft bevestigd dat de staatsgarantie in het Arco dossier strijdig is met het Europese recht

Het HvJEU heeft geoordeeld dat het toekennen van een staatsgarantie aan de coöperanten van de Arco groep niet verzoenbaar is met het recht van de ...

Lees meer