Persbericht Fortis: Onderzoek - communicatie van het definitieve verslag

Share

Op 18 november 2011 hebben de deskundigen, de Heren Cats, Debodt en Smets, hun definitief verslag bezorgd in het onderzoek bevolen door de Voorzitster van de Rechtbank van koophandel van Brussel op verzoek van Deminor en meerdere aandeelhouders van Fortis. Deze communicatie komt precies drie jaar na de uitspraak van de Voorzitster van de Rechtbank.

Dit onderzoek heeft betrekking op de transacties die tot de ontmanteling van de Fortis Groep leidden op het einde van september 2008 en in het begin van oktober 2008 en de omstandigheden waarin deze transacties hebben plaatsgevonden. Het onderzoek werd door de Voorzitster van de Rechtbank bevolen nadat zij tot de vaststelling kwam dat « il est manifeste que le défaut de transparence qui a entouré le déroulement de l'ensemble des opérations de cessions stratégiques de Fortis a rendu très difficile l'appréciation par les actionnaires - et en particulier les actionnaires minoritaires - de la situation réelle du groupe et de la valeur des actifs cédés, en particulier de la valeur de Fortis Banque; Qu'en vertu du principe de transparence dans la gestion des sociétés cotées et afin d'informer les actionnaires sur les opérations et la continuité de Fortis, il y a lieu d'ordonner à titre conservatoire la désignation d'un collège d'experts" (Beschikking van de Voorzitster van de Rechtbank van Koophandel van Brussel van 18 november 2008).

Deminor gaat nu dit expertiseverslag grondig bestuderen met haar advocaten. Daarna zal Deminor haar conclusies bekendmaken en zal in functie hiervan een standpunt innemen.

Deminor heeft nu al aan ageas (vroeger Fortis) gevraagd om dit definitieve verslag aan alle aandeelhouders bekend te maken door dit verslag op haar website ter beschikking te stellen zoals dit eerder gebeurde met de andere expertiseverslagen, inclusief het verslag van de Nederlandse enquêteurs van juni 2010.

Deminor is van mening dat deze communicatie in overeenstemming is met de uitspraak van de Voorzitster van de Rechtbank (zie hierboven) en met het beginsel van de gelijke behandeling van aandeelhouders en beleggers zoals vastgesteld in het financieel- en vennootschapsrecht.

* * *

Contactpersoon:
Charles Demoulin
Tel +32-2-674-71-10

Share

UW SUCCES IS ONS SUCCES:

Wij worden enkel betaald wanneer wij uw zaak winnen of beslechten.

Deminor neemt alle proceskosten voor haar rekening en ontvangt een percentage van de gerecupereerde verliezen.

success-rate-img

77.8%

SLAAGKANS

Neem contact op met één van onze experts.

Wij geven u snel een eerste beoordeling van uw vordering.