search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon

Deminor reageert op verklaring Beweging.net inzake het Arco dossier nl

SHARE

Deminor neemt nota van de verklaring van de heer Patrick Develtere dat het ACW een bijdrage wil leveren in de schadeloosstelling van ‘Arco spaarders’. Een bedrag werd tot dusver niet genoemd, maar het zou gaan om een beperkte bijdrage.

Deminor heeft in een omstandig verslag van maart 2013 de verantwoordelijkheden in het Arco dossier blootgelegd, waaronder ook deze van Beweging.net. Terwijl de Arco coöperanten met lege handen achterblijven, heeft Beweging.net zich echter tegen verliezen kunnen beschermen door middel van uitkeringen op winstbewijzen waarvan de toekenning juridisch betwist kan worden. Overigens zijn volgens de analyse van Deminor verschillende organisaties van het ACW nog schuldeisers van Arco. De kans is reëel dat deze organisaties hun vorderingen gedeeltelijk of volledig uit de vereffening zullen kunnen recupereren.

Deminor heeft haar analyse van het dossier sinds 2013 verdergezet. Meer bepaald inzake de toekenning van winstbewijzen aan twee organisaties van Beweging.net is gebleken dat geen aantoonbare prestaties geleverd werden om deze toekenning te verantwoorden.

Beweging.net moet een aanzienlijke inspanning leveren om het onevenwicht in de Arco erfenis tussen Beweging.net en de coöperanten te herstellen. Beweging.net kan niet blijven schermen met ‘beperkte middelen’ zonder meer transparantie te geven over haar eigen financiële situatie, waaronder de inkomsten uit winstbewijzen en de nog uitstaande vorderingen op Arco Groep.

Contact: Erik Bomans (erik.bomans@deminor.com)

 

Deminor

Geschreven op 04 mei 2016 door

Deminor

Deminor helps businesses and investors monetise legal claims.

Verder lezen

Nieuwsbrief

2169 Arco-coöperanten dagvaarden de Belgische Staat

2169 Arco-coöperanten dagvaarden de Belgische Staat

2169 Arco-coöperanten hebben vandaag de Belgische Staat gedagvaard om deze mede aansprakelijk te laten stellen voor de verliezen geleden op hun ...

Lees meer