search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Fortis dossier - Misleidende informatie – Beslissing van de Autoriteit Financiële Markten nl

SHARE

Deminor heeft kennis genomen van de beslissing van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) die Fortis veroordeelt wegens overtreding van de Nederlandse Wet op het financieel toezicht. In haar beslissing komt de AFM tot de conclusie dat verklaringen van Fortis een onjuist of misleidend karakter hadden « De toenmalige CEO van Fortis heeft op 5 juni 2008 in een presentatie aangegeven dat de solvabiliteit van Fortis ‘op plan' en ‘sterk' is. Deze mededeling staat volgens de AFM haaks op de negatieve ontwikkelingen met betrekking tot de solvabiliteitsprognose die zich vanaf begin mei 2008 binnen Fortis hebben voorgedaan. Naar het oordeel van de AFM heeft Fortis daarmee informatie verspreid waarvan een onjuist of misleidend signaal uitgaat. »

De beslissing van de AFM wordt gebaseerd op een gedetailleerde analyse van feiten en documenten voorafgaand aan de aankondiging door Fortis op 26 juni 2008 van maatregelen om haar solvabiliteit te versterken, met name de verwaterende kapitaalverhoging en de beslissing om geen interim-dividend uit te keren. Deze aankondiging stond haaks op de eerder door de groep gedane communicatie en gemaakte verklaringen. Na deze aankondiging daalde de aandelenkoers van Fortis met bijna 19% op de beurs.

De door de AFM gevoerde analyse en haar beslissing om Fortis te veroordelen, bevestigen en versterken de bevindingen van het eigen onderzoek van Deminor naar de communicatie van Fortis in de periode vóór de ontmanteling van de groep. Dit onderzoek van Deminor heeft betrekking op de periode sinds de formele aankondiging van het OBA op ABN Amro op het einde van mei 2007 tot en met de ontmanteling van de groep in het begin van oktober 2008.

Deminor is zelf tot de conclusie gekomen dat Fortis informatie verspreid heeft die op meerdere punten misleidend was, onder andere inzake haar blootstelling aan de subprime-crisis, haar dividendpolitiek, haar liquiditeit, haar solvabiliteit en de gevolgen van de overname van ABN Amro. Meerdere elementen die Deminor geïdentificeerd heeft, bevinden zich ook in de beslissing van de AFM.

Zoals reeds in december 2009 aangekondigd, heeft Deminor dan ook beslist om tegen Fortis een aansprakelijkheidsvordering in te stellen voor de rechtbank van koophandel te Brussel. Meer dan 2.600 personen zijn al partij bij deze procedure. Via deze procedure wordt een schadevergoeding gevorderd voor de personen die schade hebben geleden omwille van de misleidende informatie verstrekt door Fortis tijdens bovenvermelde periode.

* * *


Contactpersoon :

Charles Demoulin
Tel +32-2-674-71-10

 

Deminor

Geschreven op 10 maart 2010 door

Deminor

Deminor helps businesses and investors monetise legal claims.

Verder lezen

Nieuwsbrief

Misleidende informatie - Deminor dagvaardt Fortis SA/NV

Misleidende informatie - Deminor dagvaardt Fortis SA/NV

Zoals aangekondigd in december 2009, lanceert Deminor vandaag een procedure tegen Fortis SA/NV wegens tekortkomingen aan de informatieplichten die ...

Lees meer