Madoff Victim Fund compenseert 91% van de verliezen van slachtoffers van de Madoff-fraude

Share

In december 2023 kondigde het Madoff Victim Fund, een compensatiefonds voor slachtoffers van de Madoff fraude, haar 9e uitkeringsronde aan. Onze klanten ontvangen een extra 2,65% compensatie van de verliezen die zij hebben geleden door mega-fraudeur Bernard Madoff. Dit brengt hen, 15 jaar nadat Madoff zichzelf aangaf en de fraude bekende, op een totale compensatie van 91% van het geleden verlies. Bovendien heeft het Madoff Victim Fund aangegeven dat er voor het einde van 2024 nog een laatste restuitkering zal plaatsvinden. Dit overtreft al onze eerdere verwachtingen.

road-to-recovery-with-sunbeam-picture-id1286273487

Achtergrond

Het Madoff Victim Fund ("MVF") werd opgericht door het Amerikaanse Openbaar Ministerie dat met succes via strafrechtelijke procedures beslag legde op activa van Bernard Madoff. Het fonds begon nadien zijn activiteiten met een kapitaal van USD 2,35 miljard in november 2013.

Dit bedrag werd in januari 2014 verder verhoogd tot meer dan USD 4 miljard dankzij extra opbrengsten die volgden uit een betaling door JP Morgan Chase Bank. Deze betaling maakte deel uit van een schikkingsovereenkomst tussen de bank en het Amerikaanse ministerie van Justitie om strafrechtelijke vervolging te voorkomen.

In november 2013 begon Deminor's Madoff Victim Fund project voor het indienen en opvolgen van claims. In minder dan 2,5 maand werd Deminor ingeschakeld door ongeveer 4.000 eisers uit 46 landen verspreid over 6 continenten om te helpen bij het verzamelen van de nodige documentatie en het indienen van claims bij het MVF.

Negen uitkeringsrondes in zes jaar

De deadline voor het indienen van claims bij het MVF verstreek in 2014, maar het duurde nog tot november 2017 voordat de eerste uitkeringsronde van compensaties plaatsvond. De eerste distributie bedroeg 25% van de verliezen die onze klanten hadden geleden. Nadien volgden nog acht additionele uitkeringsrondes, waarvan de laatste in december 2023 werd aangekondigd.

Deze laatste uitkeringsronde, met een vergoeding van 2,65% van de geleden verliezen, brengt onze klanten op een totale compensatie van 91% van hun verliezen.

De onderstaande grafiek die afkomstig is van de MVF-website toont de verschillende uitkeringsrondes en de bijbehorende percentages van uitgekeerde compensaties.

Picture MVF

Source: https://madoffvictimfund.com/wp-content/uploads/2023/12/Chart-2-D9.jpg

Vooruitblik op de tiende en laatste ronde

We verwachten dat nog een tiende ronde van uitkeringen zal aanvangen voor het einde van 2024. Dit zal de laatste en afsluitende ronde van het MVF zijn. Na deze verdeling zal het MVF naar verwachting worden afgesloten.

Deze laatste ronde zal onze klanten tot een totale compensatie van iets boven de 91 procent brengen van de door hen geleden verliezen. Ondanks de lange duur van het traject, overtreft dit resultaat onze verwachtingen.

Share

UW SUCCES IS ONS SUCCES:

Wij worden enkel betaald wanneer wij uw zaak winnen of beslechten.

Deminor neemt alle proceskosten voor haar rekening en ontvangt een percentage van de gerecupereerde verliezen.

success-rate-img

77.8%

SLAAGKANS

Neem contact op met één van onze experts.

Wij geven u snel een eerste beoordeling van uw vordering.