search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Misleidende informatie - Deminor dagvaardt Fortis SA/NV nl

SHARE

Zoals aangekondigd in december 2009, lanceert Deminor vandaag een procedure tegen Fortis SA/NV wegens tekortkomingen aan de informatieplichten die gelden voor beursgenoteerde vennootschappen. Het doel van deze procedure bestaat erin voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel schadevergoeding te vorderen voor de beleggers die daartoe opdracht hebben gegeven aan Deminor.

Deminor is van mening dat Fortis, vooral vanaf de aankondiging van het uitbrengen van een bod op ABN Amro tot aan de ontmanteling van de groep in de herfst van 2008, informatie verspreid heeft die op meerdere punten misleidend was, onder andere wat betreft haar blootstelling aan de subprime-crisis, haar dividendpolitiek, haar liquiditeit, haar solvabiliteit en de gevolgen van de overname van ABN Amro. Op basis van deze misleidende informatie die Fortis gedurende de
hele periode verspreid heeft, hebben investeerders beslist om Fortis-aandelen te kopen en/of te behouden.

Zo heeft Fortis er bij de kapitaalverhoging van 20 september 2007, waarmee meer dan 13 miljard euro werd opgehaald op de markt (de grootste marktverrichting die ooit gerealiseerd werd in België), door het verspreiden van valse of misleidende informatie in het prospectus zeer veel aandeelhouders en investeerders toe aangezet om in te tekenen op nieuwe aandelen.

De schade voor deze personen heeft zich geuit in de aanzienlijke daling van de beurskoers van het aandeel in de loop van deze periode. Deze daling heeft de algemene neergang van de beurzen in het algemeen en de van de bankenindexen in het bijzonder ruimschoots overtroffen.

De procedure werd vandaag gelanceerd in naam van meer dan 2600 eisende partijen. Andere eisers zullen zich in de loop van de volgende weken bij de procedure aansluiten.

De schadevergoeding die voor de cliënten van Deminor gevorderd wordt, zal afhangen van criteria zoals het aantal tijdens de bedoelde periode aangekochte en/of bijgehouden aandelen. In de huidige stand van zaken schat Deminor in dat de schadevergoeding tenminste 4 euro per aandeel bedraagt, en mogelijk meer afhankelijk van onder andere de datum van aankoop of intekening.

Deminor en haar cliënten worden in deze procedure vertegenwoordigd door meester C. Houssa en meester C. Guyot van het kantoor CMS DeBacker te Brussel.

 

* * *

Contactpersoon:

Charles Demoulin
Tel +32-2-674-71-10

 

Deminor

Geschreven op 13 januari 2010 door

Deminor

Deminor helps businesses and investors monetise legal claims.

Verder lezen

Nieuwsbrief

Beslissing van de Europese Commissie van 3 juli 2014 inzake de staatssteun geboden aan Arco

Beslissing van de Europese Commissie van 3 juli 2014 inzake de staatssteun geboden aan Arco

De Europese Commissie heeft vandaag haar beslissing inzake de kapitaalsgarantie geboden aan de Arco groep bekendgemaakt. Na een diepgaand onderzoek ...

Lees meer