search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Open brief de voormalige aandeelhouders van Lernout en Hauspie nl

SHARE

Samen met Test-Aankoop heeft Deminor meer dan 13.000 beleggers verzameld. Sinds november 2000 hebben wij heel wat tijd, energie en ook veel middelen geïnvesteerd in de behartiging van hun belangen.

Vandaag heeft Deminor zoals gebruikelijk een bondige informatiebrief bezorgd aan die 13.000 beleggers. De laatste communicatie was inmiddels al bijna één jaar geleden. Ja, dit kopt, het was effectief inmiddels al bijna 1 jaar geleden dat wij de gedupeerde beleggers nog nieuws mochten geven over deze eindeloze gerechtelijke procedure.

Een bondige historiek:

  • De beursnotering van LHSP werd geschorst op 9 november 2000, toen een aantal onregelmatigheden aan het licht werden gebracht, en ook intern werden bevestigd.
  • De strafklacht met burgerlijke partijstelling van Deminor werd reeds neergelegd in februari 2001.
  • De strafrechtelijke uitspraak van het Hof van Beroep te Gent dateert van 20 september 2010.
  • Het Hof van Cassatie heeft op 29 november 2011 uitspraak gedaan inzake het cassatieberoep dat de veroordeelde partijen hadden ingediend. Sinds die datum zijn de strafveroordeling definitief.
  • Na constante pogingen van Deminor en haar advocaten om de burgerlijke zaak terug in gang te zetten, was er op donderdag 11 oktober 2012 een “informeel overleg” tussen de Voorzitter van het Hof van Beroep van Gent, zijn griffier en de advocaten van de verschillende partijen.
  • Op deze zitting kwam de Voorzitter tot de vaststelling dat het proces minstens nog 2 jaar zou duren omdat alle partijen de kans moeten krijgen om conclusies neer te leggen en dus hun standpunten te verkondigen, en vanzelfsprekend vraagt elke verwerende partij heel veel  voorbereidingstijd. Er zijn weliswaar meer dan 19.000 burgerlijke partijen maar de 13.000 beleggers die door Deminor en Test-Aankoop worden vertegenwoordigd kunnen wel als één stem spreken.
  • Op diezelfde zitting werd door de hoofdgriffier gemeld dat hij bijkomende krachten nodig heeft om de zaak terug te laten starten, wat dus betekende dat de kalander van 2 jaar pas van start zou gaan wanneer de griffie zelf klaar is. Er zouden immers meer dan 4.000 beleggers zijn die zich aangemeld hebben zonder advocaat of vertegenwoordiging.

Deminor heeft in oktober 2012 de Minister van Justitie, Annemie Turtelboom, aangesproken. De Minister heeft niet de moeite genomen om zelf te antwoorden maar via haar woordvoerder liet zij weten dat zij de nodige middelen zou vrijmaken. Of tenminste dit werd zo in de pers overgenomen.

Wat is er sindsdien gebeurd? Kort samengevat:  niets. De procedure ligt nog steeds volledig stil.

Ondanks heel wat aandringen kregen wij bij het Hof van Beroep te Gent steeds als begrijpelijk antwoord dat zij nog steeds werken aan de voorbereiding van de zaak, maar dus blijkbaar nog steeds niet beschikken over de nodige middelen.

Einde mei 2013 kregen wij het bericht van de hoofdgriffier dat er voor het gerechtelijk verlof geen acties meer ondernomen zullen worden. Toch nog een hoopvol bericht: de verzending van de kalender zou voorzien zijn voor september 2013! Vanaf dan dus nog twee jaar?

De verontwaardiging was voor onze cliënten zo groot dat Deminor opnieuw de Minister van Justitie heeft aangeschreven op 5 juni 2013. Geen antwoord, daarom een herinneringsbrief op 8 juli 2013. Uiteindelijk kregen wij toch een bondig antwoord op 9 juli 2013: “Ik heb het inzicht tijdelijk bijkomende middelen in personeel toe te kennen aan de griffie van het Hof van Beroep te Gent in het kader van het dossier Lernout & Hauspie. … Ik vestig uw aandacht op het feit dat omwille van budgettaire voorzichtigheid en inspanningen die opgelegd zijn door de regering, het uitdelen van bijkomende middelen niet meer mogelijk is en dat deze dus intern dienen te worden gecompenseerd. Men bedoelt hiermee dat indien bijkomende middelen gegeven worden aan het Hof van Beroep te Gent, deze elders dienen onttrokken te worden”.

Uit de brief van de Minister blijkt overigens dat in eerste fase 2 personeelsleden zullen worden toegevoegd, vervolgens in een tweede fase 3. Ter herinnering, de hoofdgriffier had, zo had ik begrepen, in oktober 2012 gevraagd naar 7 aanvullende krachten.

Wij begrijpen uit de brief van de Minister dat een vooruitgang in de zaak LHSP dus zal betekenen dat andere zaken vertraging krijgen.

Wat kan Deminor vandaag meer doen dan bij de onmachtige en onbemande griffie aan te dringen om het proces eindelijk te laten herstarten, of bij de machtige maar budgetloze Minister van Justitie eerbiedig ons ongenoegen te uiten?

Beleggers hebben vandaag alle vertrouwen verloren in het functioneren van ons gerechtelijk apparaat voor grote collectieve fraudedossiers, niet omdat zij geen vertrouwen hebben in de rechters, griffiers of allen die werken voor justitie, maar omdat zij de indruk hebben dat voor hun dossier niet de nodige middelen worden vrijgemaakt.

15 jaar is geen aanvaardbare termijn voor burgerlijke partijen die wachten op een schadevergoeding, en sinds september 2010 (3 jaar!) een formele veroordeling hebben bekomen van een aantal partijen, waaronder het voormalig management en de bedrijfsrevisor van LHSP, toen partner van het nog welvarende KPMG.

Hoe uitgelegd krijgen dat een procedure zo lang moet aanspelen (15 jaar !), zeker wanneer men weet dat in de V.S.A. reeds jaren geleden settlements zijn ondertekend en uitgevoerd waarbij de bestuurders, KPMG en ook Artesia Bank (Dexia Bank, thans Belfius Bank) schadevergoedingen hebben betaald voor meer dan 200 miljoen USD aan de beleggers die hun geld hadden geïnvesteerd in LHSP via de Amerikaanse beurs NASDAQ?

Deminor zal zich blijven inzetten en alle mogelijke stappen ondernemen om tot een schadevergoeding te komen voor de aangesloten gedupeerde beleggers. Toch stel ik onze regering de vraag of het niet een gemiste kans is om voor dergelijke collectieve schadedossiers geen gepaste regeling te hebben voorzien.

Bernard Thuysbaert
Managing Partner
Deminor

Open brief de voormalige aandeelhouders van Lernout en Hauspie (De Tijd)

 

Deminor

Geschreven op 25 juli 2013 door

Deminor

Deminor helps businesses and investors monetise legal claims.

Verder lezen

Nieuwsbrief

Persbericht Fortis: Onderzoek - communicatie van het definitieve verslag

Persbericht Fortis: Onderzoek - communicatie van het definitieve verslag

Op 18 november 2011 hebben de deskundigen, de Heren Cats, Debodt en Smets, hun definitief verslag bezorgd in het onderzoek bevolen door de ...

Lees meer