Test-Aankoop en Deminor bundelen krachten voor Fortis-beleggers

Share

In een eerste stap vragen beide organisaties in een gemeenschappelijk schrijven aan het Fortis-management dat zo snel mogelijk een buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen. Test Aankoop en Deminor vragen dat op deze algemene vergadering geantwoord wordt op hun vragen en dat gestemd wordt over het vertrouwen in het management.
Test-Aankoop en de specialisten van zijn financieel blad Budget Week hebben de voorbije dagen tal van telefoons gekregen van hun leden met betrekking tot de recente kapitaalversterkende maatregelen van Fortis en de hiermee gepaard gaande koersval van het aandeel.

Vervolgens heeft Test Aankoop Deminor geraadpleegd om de positie van de beleggers van Fortis te analyseren en te adviseren over eventuele maatregelen die de belangen van de investeerders kunnen veiligstellen. Hieromtrent werd Deminor zelf ook gecontacteerd door institutionele en private investeerders.

Uit een eerste analyse blijkt dat het Fortis-management gebrekkig gecommuniceerd heeft met haar beleggers. De gebrekkige communicatie ligt mede aan de oorzaak van een vertrouwensbreuk tussen Fortis en haar aandeelhouders en aan de sterke daling van de aandelenkoers. Het is overigens nog steeds onduidelijk waarom bij de kapitaalverhoging van 26 juni jl. het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders werd uitgesloten. Het aantrekken van totaal nieuwe buitenlandse aandeelhouders tegen een belangrijke korting is een ware kaakslag voor de talrijke trouwe beleggers die tijdens de voorbije maanden hun bank zijn blijven steunen en ingeschreven hebben op effecten aan beduidend minder aantrekkelijke voorwaarden en op basis van toezeggingen die werden ingetrokken nauwelijks enkele maanden later, en in sommige gevallen enkele weken later.

Inmiddels hebben Test Aankoop en Deminor beslist een open brief te richten aan de heren M. Lippens en J.-P. Votron (in bijlage) met het verzoek om opheldering te krijgen en zo in een eerste fase minstens een poging te ondernemen om de heersende onzekerheid bij de beleggers weg te nemen.

Het meest aangewezen forum waarop aan de huidige vertrouwensbreuk bij de beleggers kan worden tegemoet gekomen is een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders. Op deze algemene vergadering moeten de aandeelhouders hun vertrouwen in het management kunnen uitspreken.

Test-Aankoop en Deminor bieden nu al de mogelijkheid aan beleggers om zich te registreren op hun respectieve websites (www.test-aankoop.be en www.deminor.be), waarna zij de geïnteresseerde beleggers op de hoogte zullen houden van verdere acties in functie van de uitkomst van het verdere onderzoek. Deze registratie is in dit stadium volledig vrijblijvend.

Test-Aankoop en Deminor bekijken alle mogelijke acties, zonder onderscheid, ter vrijwaring van de belangen van de beleggers en met het oog op het behoud en de creatie van duurzame aandeelhouderswaarde. Maatregelen die erop gericht zijn schadevergoeding te bekomen zullen eveneens onderzocht worden op basis van een diepgaande analyse van de bijzondere positie van iedere categorie van beleggers. Alleszins is het herstel van het vertrouwen in Fortis van primordiaal belang.

Fortis beleggers kunnen zich registreren op www.test-aankoop.be of www.deminor.be.

Share

UW SUCCES IS ONS SUCCES:

Wij worden enkel betaald wanneer wij uw zaak winnen of beslechten.

Deminor neemt alle proceskosten voor haar rekening en ontvangt een percentage van de gerecupereerde verliezen.

success-rate-img

77.8%

SLAAGKANS

Neem contact op met één van onze experts.

Wij geven u snel een eerste beoordeling van uw vordering.