search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Ontmoet het team

De gezamenlijke expertise van het team is het resultaat van vele jaren ervaring inzake internationale procedures, beheer van claims, procesfinanciering, beleggersbescherming, mededingingsrecht, corporate governance en M&A transacties.

Charles Demoulin

Chief Investment Officer

Kartelzaken, Investeringsverliezen

Edouard Fremault

Chief Strategy Officer

Investeringsverliezen

Erik Bomans

Chief Executive Officer

Procesfinanciering