search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Waarom kiezen voor procesfinanciering?

We nemen de onzekerheid en risico’s weg en helpen u tegelijkertijd om een zo hoog mogelijk rendement te behalen.

Omdat procederen waarschijnlijk niet uw core business is

Procesfinanciering biedt allereerst toegang tot de rechter voor eisers die anders, bij gebrek aan voldoende middelen, niet hun vorderingen op professionele wijze kunnen instellen. Daarnaast geeft procesfinanciering aan partijen die wel over voldoende middelen beschikken de keuze om hun werkkapitaal aan te wenden voor hun kernactiviteiten. Werken met Deminor biedt tenslotte ook toegang tot onze jarenlange ervaring met complexe procedures in verschillende landen.

 

Wilt u meer weten over Commerciële Geschillen?

Waarom zou een bedrijf gebruik maken van financiering door derden van haar geschillen of arbitrageclaims? Werkt het voor alle claims? Hoe werkt het en wat zijn de stappen van de eerste beoordeling tot aan het verkrijgen van de financiering? Deze en vele andere vragen zullen worden beantwoord in ons Litigation Funding e-book.

Download het e-book

deminor-commercial-litigation-1

 

Neem contact op met een van onze experts

Wij geven u een snelle eerste evaluatie van uw claim.

Voorbeelden van procesfinanciering

Business Interruption Claims

Tekst enkel beschikbaar in het Engels. Als u meer informatie in het Nederlands wenst of uitleg wenst van een van onze Nederlands sprekende collega’s, gelieve on...

Lees meer

Hoe beoordeelt Deminor geschillen? Een voorbeeld van de aanpak bij een M&A-geschil in Azië

Achtergrond

Deminor werkte nauw samen met een advocatenkantoor in Hongkong dat financiering zocht voor een HKIAC-arbitragezaak. Het Hongkongse recht was van toe...

Lees meer

Procesfinanciering kan ondersteunen een partner in een joint venture

Een Italiaans bedrijf, Vengari SpA, richtte een joint venture (‘JV’) op met het Franse bedrijf Gonier SA voor de productie van goederen in een speciaal gemeensc...

Lees meer