search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Deminor stapt naar kortgeding rechter om voorlopige maatregelen te bekomen bij Fortis N.V. en Fortis Bank N.V. nl

SHARE

Deminor heeft op 20 oktober 2008 een dagvaarding in kortgeding ingediend tegen Fortis N.V. en tegen Fortis Bank N.V. Aandeelhouders van Fortis kunnen zich via de web site van Deminor registreren om toe te treden tot de aandeelhoudersactie (Active Cases Site).

De bedoeling van het kortgeding is om een aantal dringende maatregelen te bekomen op het vlak van Fortis NV/SA (Belgische holdingvennootschap) en Fortis Bank NV/SA, maatregelen die nodig zijn om de belangen van de cliënten van Deminor te vrijwaren.
Deminor heeft in de voorbije weken de transacties met de Belgische Staat, de Nederlandse Staat en BNP Paribas geanalyseerd. Uit deze analyse zijn talrijke vragen naar boven gekomen.

Deminor is van oordeel dat eerst een duidelijk antwoord op deze vragen moet gegeven worden alvorens definitieve conclusies getrokken kunnen worden omtrent de juridische en financiële positie van de aandeelhouders van Fortis. Daarom vraagt Deminor aan de kortgedingrechter dat een deskundige wordt aangesteld die een antwoord op deze vragen moet kunnen geven.

Ondertussen vraagt Deminor ook dat de algemene vergadering wordt bijeengeroepen met als doel om te stemmen over de transacties van de afgelopen weken en dat de juridische voltrekking van deze transacties ondertussen bevroren wordt. Tenslotte wil Deminor bekomen dat een bestuurder "ad hoc" wordt aangesteld aan wie specifieke bevoegdheden op het vlak van Fortis N.V. en Fortis Bank N.V. worden opgedragen.

Voor meer informatie over de actie van Deminor, met inbegrip van onze financiële voorwaarden en instructies om u te registreren, verwijzen we u op deze site naar de sectie "recuperatie van verliezen", waar u kiest voor "Fortis".

 

Deminor

Geschreven op 29 oktober 2008 door

Deminor

Deminor helps businesses and investors monetise legal claims.

Verder lezen

Nieuwsbrief

Misleidende informatie - Deminor dagvaardt Fortis SA/NV

Misleidende informatie - Deminor dagvaardt Fortis SA/NV

Zoals aangekondigd in december 2009, lanceert Deminor vandaag een procedure tegen Fortis SA/NV wegens tekortkomingen aan de informatieplichten die ...

Lees meer