search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Deminor bestudeert ARCO dossier nl

SHARE

Deminor onderzoekt momenteel op vraag van een aantal coöperanten of er juridische actiemogelijkheden bestaan ten aanzien van de financiële instellingen die de ARCO aandelen aan het publiek aangeprezen en verkocht hebben.

De vraag stelt zich of bij de aankoop van de investering voldoende aan de coöperanten toegelicht werd dat het ging om een risicovolle investering in een vennootschap waarvan de activa en de ermee verbonden risico's sterk geconcentreerd waren in één actiefbestanddeel, namelijk de Dexia groep. Uit beperkte informatie die Deminor tot op heden ontvangen heeft, blijkt dat dit mogelijk niet het geval was. Meer onderzoek is nodig om hierover conclusies te trekken.

Geïnteresseerde coöperanten kunnen zich aanmelden via de beveiligde registratie web site www.mydeminor.com. Deze registratie is momenteel kostenloos en brengt geen verplichtingen mee. De bedoeling is dat de aangemelde personen via deze registratie op de hoogte gehouden kunnen worden van mogelijke acties.

Gezien het grote aantal mogelijk geïnteresseerde partijen verzoeken wij de coöperanten geen telefonisch contact met Deminor te nemen. Informatie zal in dit stadium enkel via e-mail uitgewisseld worden.

Indien Deminor bepaalde concrete acties zou voorstellen, zal Deminor dan desgevallend een voorstel doen aan iedere aangemelde coöperant, die dan de vrije keuze zal hebben om daarop in te gaan.

 

 

 

Deminor

Geschreven op 02 december 2012 door

Deminor

Deminor helps businesses and investors monetise legal claims.

Verder lezen

Nieuwsbrief

Fortis - Persbericht Deminor

Fortis - Persbericht Deminor

Het hoogste rechtscollege van Nederland, de Hoge Raad, bekrachtigt de uitspraak van de Ondernemingskamer dewelke had vastgesteld dat er sprake was ...

Lees meer