search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Investeringsverliezen

Deminor bevestigt hoger beroep en opent opnieuw de registraties in het Arco dossier nl

Deminor bevestigt dat beroep ingesteld zal worden tegen het vonnis van de Ondernemingsrechtbank van Brussel. Tevens roept Deminor alle coöperanten op om zich te registreren voor het dossier.
SHARE

Deminor bevestigt dat meer dan 99% van haar cliënten zal deelnemen aan het hoger beroep tegen het Arco vonnis. Dit betekent dat de voorwaarde van minimum 85% aanvaarding ruim vervuld is en dat het beroep kan ingesteld worden.Beroep zal ingediend worden.

Zoals eerder gemeld, is Deminor van oordeel dat het vonnis van de Ondernemingsrechtbank juridisch aanvechtbaar is. Dit werd ook bevestigd door externe adviezen. 

Coöperanten die geen partij waren in de procedure voor de Ondernemingsrechtbank kunnen niet meer tussenkomen in het beroep. Zij kunnen zich echter registreren zodat Deminor stappen kan ondernemen om hun rechten te vrijwaren.

Deminor stelt de registratie van Arco coöperanten opnieuw open

Deminor geeft de mogelijkheid aan Arco coöperanten die zich nog niet bij Deminor geregistreerd hebben, om dit nu nog te doen. U kan zich vrijblijvend registreren via deze link.

Deminor zal juridische stappen voorstellen aan de coöperanten die zich registreren teneinde hun belangen te vrijwaren. Er bestaat immers een reëel risico dat het recht op schadevergoeding definitief zal verjaren indien geen juridische stappen worden genomen. Ondertussen weten we ook dat de Belgische Staat geen initiatief zal nemen om de coöperanten te vergoeden, in schending van eerder gemaakte beloften. Er is tenslotte geen enkele garantie dat een mogelijke minnelijke schikking of een positieve uitspraak in de juridische procedure zal uitgebreid worden tot alle passieve coöperanten.

Dit is de laatste kans die Deminor zal bieden aan coöperanten om zich te registreren. De registratie zal openblijven tot 31 maart 2022.

De registratie is volledig vrijblijvend. Pas wanneer Deminor juridische stappen voorstelt en de coöperant deze ook expliciet aanvaardt, zal de coöperant gebonden zijn en zal Deminor ook een vergoeding voorstellen. Deminor zal de geregistreerde coöperanten ten gepaste tijde op de hoogte houden.

 

Bevestig uw deelname aan de juridische actie hier

*enkel voor coöperanten die geen deel uitmaken van de lopende procedure voor de Ondernemingsrechtbank en die zich niet hebben aangemeld bij Arcoclaim. Indien zich in het verleden heeft aangemeld bij Deminor maar niet gevoegd heeft aan de lopende procedure, hoeft u zich niet opnieuw te registreren.

 

Deminor

Geschreven op 21 januari 2022 door

Deminor

Deminor helps businesses and investors monetise legal claims.

Verder lezen

Nieuwsbrief

Reactie van Deminor op de uitspraak van het Grondwettelijk Hof inzake Arco

Reactie van Deminor op de uitspraak van het Grondwettelijk Hof inzake Arco

Deminor heeft kennis genomen van de uitspraak van het Grondwettelijk Hof van 5 februari 2015 inzake de mogelijke schending van artikelen 10 en 11 van ...

Lees meer