search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

ARCO – Veel gestelde vragen

Hieronder vindt u antwoorden op enkele van de meest gestelde vragen. Als uw vraag hier niet bij staat, stuur ons dan een e-mail.

Wij vragen alleen een vergoeding als wij met succes een schadevergoeding voor u bekomen. U hoeft vooraf niets te betalen. Ingeval van succes, betaalt u ons enkel 17% van de vergoeding die u effectief ontvangt (inclusief BTW).

Om een vordering in uw naam te kunnen indienen zullen wij tenminste volgende documentaten van u nodig hebben:
- een kopie van uw ID kaart
- een kopie van van het laatste uitreksel van uw Arco investering(en)

Wij eisen in rechte de terugbetaling van het volledige verlies. Maar de exacte hoogte van de schadevergoeding zal van de rechter afhangen. In geval van een schikking, zullen ook een aantal faktoren zoals de status van de procedure en onze kansen op succes in rekening genomen worden. In ieder geval zullen wij ons best doen om een zo hoog mogelijke schadevergoeding te bekomen, rekening houdend met alle factoren van het dossier.

Hoe lang het duurt om een complex dossier zoals het Arco dossier op te lossen is niet te voorspellen en hangt vaak af van de aanpak van de gedaagden. We zijn ook afhankelijk van de traagheid van het gerecht. Hoewel wij hopen dit dossier zo snel mogelijk op te lossen, moeten de cliënten erop voorbereid zijn dat hun vorderingen de volledige juridische procedure zullen doorlopen. In een dergelijk geval kan het vijf jaar of meer duren voordat een resultaat wordt bereikt. In ieder geval kunt u ervan verzekerd zijn dat de advocaten achter de schermen hard werken om de zaak snel en efficiënt af te handelen.

Hoewel er geen garantie is dat dit dossier succesvol zal zijn, denken wij dat er een redelijke kans op slagen is. Wij vertrouwen op een positief resultaat voor onze klanten, anders zouden wij de zaak niet voortzetten.

Als de vordering niet wordt toegewezen, bent u aan Deminor of de advocaten niets verschuldigd. Deminor zal alle geïnvesteerde kosten moeten afschrijven. We verwijzen naar het contract en de algemene voorwaarden voor meer details.

Neen. Elke eiser moet zijn vordering individueel indienen.

Het e-mailadres zal worden gebruikt om met u te communiceren. U kunt het e-mailadres invoeren van een vertrouwenspersoon, op voorwaarde dat hij/zij niet zelf is geregistreerd bij Deminor. Hij/zij zal u dan op de hoogte moeten houden over de informatie die wij per email overmaken aan uw vertrouwenspersoon.

Nadat wij de door u ingediende informatie hebben ontvangen en uw claim hebben beoordeeld, zullen wij uw vordering indienen en voor de rechter brengen. Wij zullen met u regelmatig communiceren via e-mail over de voortgang van het dossier. Maakt u zich geen zorgen als u een tijdje niets van ons hoort, wij nemen alleen contact met u op als dat nodig is of als wij een update voor u hebben.

Neen, u kan niet tweemaal in rechte optreden voor hetzelfde verlies. Een aansluiting bij twee verschillende juridische acties voor hetzelfde verlies kan ertoe leiden dat u uw rechten verliest in één of beide procedures. Bovendien kan dit soort parallelle actie het risico verhogen tot een samenvoeging van onze procedure met die van de ArcoClaim groep. Dit zou kunnen leiden tot een grote vertraging van onze procedure of die van Arcoclaim en het nog langer uitblijven van een mogelijke regeling.

Neen, u kan niet tweemaal in rechte optreden voor hetzelfde verlies. Een aansluiting bij twee verschillende juridische acties voor hetzelfde verlies kan ertoe leiden dat u uw rechten verliest in één of beide procedures. Bovendien kan dit soort parallelle actie het risico verhogen tot een samenvoeging van onze procedure met die van de ArcoClaim groep. Dit zou kunnen leiden tot een grote vertraging van onze procedure of die van Arcoclaim en het nog langer uitblijven van een mogelijke regeling.