search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Deminor en Test Aankoop onderzoeken alle rechtsmiddelen in dossier Fortis nl

SHARE

Zoals U ongetwijfeld weet, hebben Deminor en Test Aankoop dit dossier gedurende meerdere maanden van zeer dichtbij opgevolgd. Spijtig genoeg hebben wij noch het management, noch de Raad van Bestuur van Fortis ertoe kunnen brengen de gevoerde koers te wijzigen, evenmin als haar communicatiebeleid en de governance van de groep Fortis in het algemeen. Een dergelijke koerswijziging was volgens ons noodzakelijk om de vertrouwenscrisis en de verslechterende solvabiliteitspositie te vermijden evenals de overhaaste uitverkoop van activa aan lage prijzen. In de afgelopen maanden hebben wij tal van initiatieven genomen om deze wijzigingen in de governance van Fortis te bekomen, hetgeen ons essentieel leek om zulke koerswijziging te bewerkstelligen.

Deze initiatieven betroffen onder meer de bijeenroeping van een algemene vergadering (die wegens statutaire vereisten, zoals de vereniging van 10% van het kapitaal, alsook omwille van een weigering van de Raad van Bestuur van Fortis niet is kunnen doorgaan), en via een tussenkomst bij de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA).

Wij zijn momenteel de laatste transacties aan het analyseren waaronder de activiteitenportefeuille van Fortis, teneinde in te schatten hoe de belangen van de Fortis aandeelhouders optimaal te behartigen. We gaan hierbij evenwel niet over één nacht ijs en willen de nodige tijd nemen om de verschillende aansprakelijkheidsgronden te onderzoeken.

We moeten daarbij echter onmiddellijk wijzen op de complexiteit van het dossier en op de beperkte omvang van de vermogens waarop schade verhaald kan worden, althans op grond van onze voorlopige analyse van het dossier. Tot de rechtsmogelijkheden behoort een vordering tot aanstelling van een deskundige via de Nederlandse of Belgische rechtbanken. Een dergelijke actie heeft tot doel een duidelijk beeld te bekomen van de aansprakelijkheden en, indien mogelijk, de nodige claims in te dienen. Alle aansprakelijkheden zullen worden bekeken, zonder enige uitzondering.

Kortom, indien gesteund door voldoende beleggers, zullen wij het nodige doen om de belangen van de aandeelhouders van Fortis optimaal te behartigen, op de essentiële voorwaarde dat we de steun hebben van een betekenisvol deel van de aandeelhouders van Fortis.

 

Deminor

Geschreven op 07 oktober 2008 door

Deminor

Deminor helps businesses and investors monetise legal claims.

Verder lezen

Nieuwsbrief

Misleidende informatie - Deminor dagvaardt Fortis SA/NV

Misleidende informatie - Deminor dagvaardt Fortis SA/NV

Zoals aangekondigd in december 2009, lanceert Deminor vandaag een procedure tegen Fortis SA/NV wegens tekortkomingen aan de informatieplichten die ...

Lees meer