search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Deminor en Test-Aankoop reageren op raad van bestuur van Fortis nl

SHARE

Test-Aankoop en Deminor betreuren het gebrek aan moed en goede wil van de directie van Fortis. De Raad van Bestuur die afgelopen vrijdagnamiddag in hoogdringendheid was samengekomen, was in de ideale gelegenheid om voorstellen te formuleren die een eerste aanzet hadden kunnen vormen tot het herstel van het vertrouwen in het management van de onderneming. In het bijzonder de bijeenroeping van een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Het georkestreerde ontslag van de heer Votron en de stoelendans in het directiecomité zijn een gemakkelijkheidsoplossing en zullen niet leiden tot het verhoopte herstel van het vertrouwen van de beleggers in de groep Fortis. Het is absoluut onvoldoende.

Test-Aankoop en Deminor wachten nog altijd op een officieel antwoord op hun twee open brieven van 3 en 10 juli laatstleden. Het uitblijven van antwoorden en initiatieven van de Raad van Bestuur van Fortis versterkt alleen nog maar de onzekerheid omtrent het functioneren van de onderneming, haar financiële resultaten et haar governance-beleid. De beleggers, waaronder de talrijke (momenteel ongeveer 3500) die zich hebben gericht tot Test-Aankoop en Deminor, blijven met vele vragen zitten.

Bij gebreke van enig antwoord van de Raad van Bestuur en de samenroeping van een aandeelhoudersvergadering, zullen Test-Aankoop en Deminor zich genoodzaakt zien eventuele andere maatregelen te nemen met het oog op het herstel van het vertrouwen, de transparantie, de gelijkheid tussen aandeelhouders en verbetering van deugdelijk bestuur, die de laatste weken binnen Fortis ontoereikend zijn gebleven.

De betrokken beleggers kunnen zich nog altijd inschrijven op de websites www.test-aankoop.be en www.deminor.be. Zij zullen op de hoogte worden gehouden van onze verdere stappen in de komende weken.

 

Contactpersonen:

Deminor

Erik Bomans
Jan Bleyen
Tel. +32-2-674.71.10

 

 

Deminor

Geschreven op 12 juli 2009 door

Deminor

Deminor helps businesses and investors monetise legal claims.

Verder lezen

Nieuwsbrief

Cliënten van Deminor spannen rechtszaak aan tegen Volkswagen AG naar aanleiding van Dieselschandaal

Cliënten van Deminor spannen rechtszaak aan tegen Volkswagen AG naar aanleiding van Dieselschandaal

Op 16 september 2016 lanceerde een groep beleggers die door Deminor geadviseerd en ondersteund wordt een procedure tegen Volkswagen AG voor de ...

Lees meer