search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Fortis: heropening van de inschrijvingen nl

SHARE

Deminor adviseert reeds lange tijd een groot aantal investeerders die tussen 29 mei 2007 en 3 oktober 2008 aandelen van de Fortis (thans Ageas) aangekocht hebben of bezaten.

Ten gevolge van de recente beslissing van de Rechtbank van Amsterdam drukten een groot aantal investeerders de wens uit, zich door Deminor te laten vertegenwoordigen met het oog op het verkrijgen van een compensatie voor de verliezen op hun aandelen in Fortis.

Wij wijzen de investeerders erop dat deze gerechtelijke beslissing uitsluitend betrekking heeft op de misleidende informatie die Fortis gedurende een erg beperkte periode - met name 3 dagen tussen 29 september 2008 en 1 oktober 2008 - verspreidde. De investeerders worden daarom geadviseerd deel te nemen aan initiatieven die wel degelijk deze data beslaan, maar die ook de periode beslaan waarin zij de verliezen op hun aandelen in Fortis leden. Men mag daarbij niet buiten beschouwing laten dat de beursgang van Fortis tussen de maand mei 2007 en eind september 2008, met andere woorden de periode waarop de beslissing van de rechtbank geen acht slaat, reeds meer dan 80% van haar waarde verloor.

Op haar beurt assisteert Deminor investeerders die een compensatie wensen terug te vorderen voor de verliezen die ze tijdens de periode van 29 mei 2007 tot en met 3 oktober 2008 leden. Dit is met andere woorden een veel langere periode dan het tijdsbestek dat door de Rechtbank van Amsterdam in acht genomen wordt. Bovendien beslaat de periode zoals aangeduid door Deminor tevens de kapitaalsverhoging van Fortis ter waarde van 13.4 miljard euro van september en oktober 2007. De periode zoals vooropgesteld door Deminor beslaat met andere woorden de verliezen die de investeerders over de gehele periode geleden hebben.

In aansluiting op de veelvuldige verzoeken van de investeerders, nam Deminor de beslissing om de inschrijvingen te heropenen op haar beveiligde website www.mydeminor.com.

Investeerders die nog geen deel uitmaken van de reeds bestaande groep kunnen zich via deze website inschrijven en ons de gevraagde informatie doorsturen. Na inschrijven ontvangen zij de opdracht-overeenkomst en de algemene voorwaarden in hun mailbox. Deze documenten dienen zij in tweevoud in te vullen en ondertekend met de post aan Deminor (DRS Belgium – Action Fortis, Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 6 bte 8, B-1160 Bruxelles) terug te sturen. De investeerders dienen ons eveneens van alle documenten te voorzien die aantonen dat zij Fortis aandelen aangekocht hebben of bezaten in de periode tussen 29 mei 2007 en 3 oktober 2008.

In het geval dat Deminor door voldoende investeerders (opschortende voorwaarden) gemandateerd wordt, zal Deminor (juridische) stappen ondernemen opdat de investeerders die bij Deminor aangesloten zijn hun schadevergoeding kunnen vorderen. Deminor zal haar clienten dan voorstellen een of meerdere advocaten aan te duiden om hen voor de rechtbank te vertegenwoordigen. Deze kosten en gerechtskosten neemt Deminor op zich.

 

Deminor

Geschreven op 08 augustus 2014 door

Deminor

Deminor helps businesses and investors monetise legal claims.

Verder lezen

Nieuwsbrief

Beslissing van de Europese Commissie van 3 juli 2014 inzake de staatssteun geboden aan Arco

Beslissing van de Europese Commissie van 3 juli 2014 inzake de staatssteun geboden aan Arco

De Europese Commissie heeft vandaag haar beslissing inzake de kapitaalsgarantie geboden aan de Arco groep bekendgemaakt. Na een diepgaand onderzoek ...

Lees meer