search icon Hamburger icon Times icon Caret Down icon Quote Left icon Facebook icon Linkedin icon Linkedin icon box twitter icon Google plus icon Youtube icon Angle Left Icon Angle Right Icon Download Icon Hubspot Icon Align Justify Icon Angle Down Icon home Icon check Icon check Icon X Twitter icon

Tiny Ergo wordt CFO van Deminor Recovery Services (DRS) nl

SHARE

Tiny Ergo beschikt over een ruime ervaring op het gebied van financiering, treasury en risicobeheer om de uitbreiding van de activiteiten van DRS te ondersteunen.

Met de aanstelling van Tiny Ergo als CFO wil DRS zijn groeiende activiteiten op het gebied van het initiëren, beheren en financieren van complexe claims bestendigen. Tiny heeft haar lange carrière binnen de KBC Groep opgebouwd als Asset Manager, Risk Manager, Treasury Manager en recentelijk als Chief Risk Officer en lid van het Directiecomité bij KBC Asset Management. 

De afgelopen jaren heeft DRS haar activiteiten gediversifieerd van collectieve acties inzake  investeringsverliezen naar kartelzaken en één-op-één commerciële claims. Tegelijkertijd breidde DRS uit naar nieuwe markten en opende kantoren in New York, Hongkong en Londen. De uitbreiding heeft geleid tot een groeiend aantal claims onder beheer welke DRS met eigen kapitaal financiert. Tiny Ergo zal het team bijstaan bij de evaluatie van nieuwe investeringen, het veiligstellen van de financiering, de opvolging van de risico’s en het beheer van de cashflow. Zij zal rapporteren aan de raad van bestuur van DRS.  

Investeerders, bedrijven en particulieren zijn steeds vaker op zoek naar professionele bijstand en externe financiering wanneer zij geconfronteerd worden met verliezen als gevolg van onrechtmatige gedragingen en contractbreuk, illegale praktijken of onethisch zakelijk gedrag. Het instellen van procedures, vooral in een internationale context, kan zeer kostbaar en tijdrovend zijn. Om haar klanten succesvol bij te staan, combineert DRS sterke financiële, risico- en ethische principes met hoogstaande juridische expertise. Tiny heeft internationale teams van financiële experts geleid en zal daarom in haar functie als CFO een perfecte aanvulling zijn voor het bestaande team. 

Met Tiny’s benoeming bevestigt DRS zijn inzet voor gendergelijkheid, emancipatie en gelijke kansen. Het DRS team van meer dan 25 professionals telt 9 nationaliteiten, spreekt 12 talen en is samengesteld uit personen met verschillende culturele en etnische achtergronden.  

Ik ben erg blij om me aan te sluiten bij het professionele en goed presterende team van DRS, zegt Tiny Ergo. Ik kijk ernaar uit om deel uit te maken van dit opwindende groeiverhaal, en om DRS te ondersteunen bij het omzetten van de juridische claims van hun klanten in activa, met respect voor de hoogste risico- en ethische normen“. 

Het aantrekken van een ervaren professional als Tiny onderstreept het belang dat wij hechten aan cashflow en risicomanagement”, zegt Erik Bomans, managing partner van DRS. “Het is goed nieuws voor onze vele klanten die op onze steun rekenen. De benoeming van Tiny als CFO versterkt de positie van DRS als topspeler en marktleider in onze verschillende business lines“. 

Over Deminor Recovery Services 

Deminor Recovery Services helpt particulieren, bedrijven en institutionele beleggers van over de hele wereld bij het herstellen van hun economische verliezen veroorzaakt door verschillende soorten wangedrag. Typische situaties zijn onder meer de verspreiding van valse informatie, marktmisbruik, schending van de bedrijfs-, effecten- en antitrustwetgeving, contractbreuk, faillissement of soortgelijke gedragingen. Het team van meer dan 25 professionals is gevestigd in Brussel, Londen, Luxemburg, Milaan, Hongkong en New York. In de afgelopen 10 jaar heeft Deminor Recovery Services 32 spraakmakende zaken opgestart in 12 verschillende jurisdicties in Europa, Azië en de VS, met een succespercentage van meer dan 80%. Voor meer informatie kunt u terecht op: drs.deminor.com


Contactpersonen 
 

 

Deminor

Geschreven op 09 september 2019 door

Deminor

Deminor helps businesses and investors monetise legal claims.

Verder lezen

Nieuwsbrief

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft bevestigd dat de staatsgarantie in het Arco dossier strijdig is met het Europese recht

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) heeft bevestigd dat de staatsgarantie in het Arco dossier strijdig is met het Europese recht

Het HvJEU heeft geoordeeld dat het toekennen van een staatsgarantie aan de coöperanten van de Arco groep niet verzoenbaar is met het recht van de ...

Lees meer